ArcelorMittal Poland: rynek będzie rósł

Opinie sugerujące, iż koniunktura w hutnictwie będzie się poprawiać są, naszym zdaniem, uzasadnione – mówi Stefan Dzienniak, członek zarządu ArcelorMittal Poland. Link do artykułu

Ciekawe artykuły

Rzeczpospolita z dnia 20.10.2010r wydała dodatek specjalny Przemysł Hutniczy w Polsce a w nim zamieściła wywiad z prof. Mirosławem Karbowniczkiem pt. „Możemy wykorzystać całą produkowaną w kraju stal”…

Tu byliśmy

10-13.10.2010r Zakopane, Konferencja „Surowce-Energia -Klimat” 19-21.10.2010r Sosnowiec, Międzynarodowe Targi Stali, Metali Nieżelaznych, Technologii Produktów SteelMET oraz Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWeding 20-21.10.2010r Koszyce, Konferencja „IRON & STEELMAKING” 22.10.2010r XVIII…

Zmiany w akcjonariacie SZAR S.A

Informujemy iż, zgodnie z komunikatami Zarządu SZAR S.A. publikowanymi w komunikatorze ESPI w dniu 11 października 2010 r. nastąpiły zmiany w akcjonariacie.

UGOL & MINING 2010 – Donieck

W dniach 7 – 10 września odbyły się Międzynarodowe Targi Górnictwa Ugol & Mining w ukraińskim Doniecku. Jest to impreza targowa, która cyklicznie odbywa się w najbardziej rozwiniętych…

Ranking największych producentów stali

Biorąc pod uwagę dane za początek 2010 roku pierwsze miesiące przypadło ArcelorMittal Group. W rankingu 20 największych producentów stali na świecie na początku tego roku pierwsze miejsce przypadło…

Rośnie produkcja stali

Według danych World Steel Association światowa produkcja stali surowej wzrosła w czerwcu o 18 proc. rok do roku, do 118,76 mln ton. Czytaj więcej na www.puds.pl

Rada Nadzorcza wybrała Przewodniczącego

Zarząd SZAR S.A. informuje iż nowo powołana Rada Nadzorcza wybrała ponownie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Sebastiana Bogusa i na Wiceprzewodniczącego pana Jarosława Kożuch.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd SZAR S.A. informuje iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 07maja 2010r – powołało pięcioosobową Radę Nadzorczą w skład której weszli: Pan Józef Aleszczyk, Pan Jarosław…

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd SZAR S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 07.05.2010r, godz. 11,00, w siedzibie Spółki. Szczegółowe informacje wraz z projektem planowanych uchwał, wzorami druków pełnomocnictw…