Opinie sugerujące, iż koniunktura w hutnictwie będzie się poprawiać są, naszym zdaniem, uzasadnione – mówi Stefan Dzienniak, członek zarządu ArcelorMittal Poland.

Link do artykułu