Dnia 16.02.2010r na podstawie Uchwały nr 103 /2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcje spółki SZAR S.A. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu rynku NewConnect. Notowanych będzie 30 000 000 akcji zwykłych serii B i C.

Spółka notowana będzie pod skrócona nazwą „SZAR” i oznaczeniem „SZR”.

– Rynek NewConnect to dla nas weryfikacja wiarygodności i wyników Spółki on-line.

Dlatego też zamierzamy konsekwentnie budować wartość naszego biznesu.

Transparentność jaką daje rynek NewConnect, a zarazem zaufanie Akcjonariuszy stanowi dla nas dodatkowa motywację i presję dla osiągania sukcesów.

Dobre wyniki roku 2009r pokazują, że jesteśmy firmą, która potrafi szybko reagować na zmieniające się warunki, dostrzegając tworzące się szanse i możliwości rynkowe.

Obecnie będziemy się koncentrować na 2010 roku i osiąganiu jeszcze lepszych wyników finansowych – dodaje Szymon Rurarz prezes Zarządu SZAR S.A.