W 2012 roku zużycie stali wzrośnie do 1,44 mld ton.

Światowa konsumpcja stali osiągnie w 2012 roku 1,44 mld ton, dzięki ożywieniu gospodarczemu – szacuje World Steel Association. Zdaniem organizacji popyt na stal z rozwijających się rynków będzie znacznie wyższy niż przed kryzysem gospodarczym, zużycie stali w krajach rozwiniętych osiągnie niższy poziom niż w latach 2007-2008.