Zarząd SZAR S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 07.05.2010r, godz. 11,00, w siedzibie Spółki. Szczegółowe informacje wraz z projektem planowanych uchwał, wzorami druków pełnomocnictw oraz informacją o liczbie akcji Spółki zamieszczone są na niniejszej stronie internetowej w zakładce Walne Zgromadzenia.