Spodziewamy się poprawy na rynku koksu w zakresie potrzeb hutnictwa, szczególnie w końcu pierwszego kwartału 2012 roku – mówi dla portalu wnp.pl Andrzej Warzecha, wiceprezes Polskiego Koksu.

ak obecnie przedstawia się sytuacja na rynku stali?

– Widać pierwsze pozytywne sygnały z rynku stalowego. W całym łańcuchu podaży wyrobów stalowych stany zapasów są bardzo niskie i sektor wkracza w początek nowego 2012 roku z podwyżkami cen wyrobów.

Niektórzy producenci stali mają już pełne portfele zamówień, nawet na luty. I oferują dostawy niektórych gatunków stali już na marzec.

Ceny pną się w górę?

– Ogłaszane są przez europejskich producentów stali podwyżki ok. 30 do 50 euro na tonie, w zależności od sortymentu i regionu sprzedaży. Te podwyżki wprowadzają głównie włoscy, niemieccy i angielscy producenci stali.

Jeżeli chodzi o wielkie piece, to są sygnały w Europie o ponownych włączeniach wyłączonych wielkich pieców – na przykład Lucchini we Włoszech – oraz odłożeniu wygaszenia wielkiego pieca w ArcelorMittal Poland, w oddziałe w Dąbrowie Górniczej.
Według niemieckiej Federacji Producentów Stali polepsza się sytuacja w sektorze motoryzacyjnym i budowlanym.

Jeśli chodzi o pierwsze podsumowania, to niemieckie hutnictwo wykorzystało w 2011 roku 90 proc. swoich mocy produkcyjnych stali, podczas gdy na świecie wyniosło ono średnio 80 proc.

Jak reaguje rynek koksu?

– Są pozytywne sygnały, jeśli chodzi o rynek koksu. Ulegają zmniejszeniu składy koksu. Jeżeli chodzi o notowania cen koksu na rynku europejskim, to spadały one najszybciej w trzecim kwartale 2011 roku. Natomiast w czwartym kwartale notowania nie wykazywały dalszych gwałtownych spadków.

Średnia roczna cena koksu w 2011 roku według notowań na rynku europejskim wyniosła 470 dolarów/mt CFR – Europa Północna i była o 13 proc. wyższa od średniorocznej ceny z 2010 roku (418 USD/mt CFR).

Zauważa się w styczniu 2012 roku większe zainteresowanie koksem w Indiach. Zawierane są transakcje powyżej 400 dolarów/mt CFR. Nastąpił wzrost ok. 30-40 dolarów w stosunku do poprzednich notowań.

Jakie są prognozy dla rynku koksu?

– Jeżeli chodzi o notowania cen koksu na rynku europejskim, to kształtują się one podobnie, jak w czwartym kwartale 2011 roku.

Reasumując – spodziewamy się poprawy na rynku koksu w zakresie potrzeb hutnictwa, szczególnie w końcu pierwszego kwartału 2012 roku.

źródło: wnp.pl