Zarząd SZAR S.A. informuje iż nowo powołana Rada Nadzorcza wybrała ponownie na Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Sebastiana Bogusa i na Wiceprzewodniczącego pana Jarosława Kożuch.