Zarząd SZAR S.A. informuje iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 07maja 2010r – powołało pięcioosobową Radę Nadzorczą w skład której weszli:

Pan Józef Aleszczyk,
Pan Jarosław Kożuch,
Pan Paweł Wąsek,
Pan Grzegorz Tyniec,
Pan Sebastian Bogus.

Serdecznie gratulujemy.

Życiorysy zawodowe Członków RN opublikowane zostaną na stronie internetowej SZAR SA po ich otrzymaniu.