Firma SZAR SA ma zaszczyt poinformować, iż 01.03.2011r. zawarła porozumienie o współpracy z Akademia Polonijną w Częstochowie, na mocy którego strony zobowiązały się do wspólnych działań w obszarach będących w kręgu wspólnego zainteresowania

tj. inicjowanie wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych, współpraca w zakresie organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, rozwój współpracy naukowo-badawczej z Ukrainą poprzez inicjowanie wymiany doświadczeń, umożliwienia odbywania praktyk studentom Akademii Polonijnej i innych.

Inicjatywa ta zmierza ku przybliżeniu rynku ukraińskiego, rozszerzaniu partnerstwa w inicjatywach i kontaktach na poziomie tak nauki jak i biznesu.