Zarząd SZAR SA przekazuje w informację o zwołaniu ZWZA SZAR SA na dzień 28.06.2017r  o godz. 9:00. Szczegóły w Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy