Zarząd SZAR S.A. przekazuje w informację o zwołaniu ZWZA SZAR S.A. na dzień 18.08.2020 r  o godz. 8.30. Szczegóły w zakładce Relacje inwestorskie/ Walne Zgromadzenia.