Zarząd SZAR SA przekazuje w informację o zwołaniu ZWZA SZAR SA na dzień 28.06.2019r  o godz. 9:00. Szczegóły w zakładce Relacje inwestorskie/ Walne Zgromadzenia.