Antracyt

Oferujemy następujące rodzaje antracytu: AO, AM, AS, ASSZ. W przypadku zainteresowania innymi granulacjami, informujemy, że posiadamy zakłady przerobu antracytu, w których uziarnienie oraz niektóre parametry są dostosowane do…

Nawęglacze i spieniacze żużla

Produkcja materiałów węglonośnych odbywa się na bazie antracytu. Jest to surowiec o parametrach wyjątkowo korzystnych w procesach metalurgicznych ze względu na wysoką zawartość węgla, niską zawartość części lotnych…

Mieszanki i zasypki

W naszej ofercie można znaleźć mieszanki rafinacyjne do rafinacji płynnej stali oraz zasypki uszczelniające do zasypywania otworów wylewowych kadzi odlewniczych z zamknięciami suwakowymi.

Boksyt kalcynowany

Ma zastosowanie w zakładach metalurgicznych gdzie nie można jako materiału żużlotwórczego stosować fluorytu oraz tam gdzie technologia wymaga wysokich zawartości AL2O3 w żużlu.

Konstrukcje stalowe

Od wielu lat wytwarzamy specjalistyczne stojaki, palety i inne konstrukcje służące do magazynowania i transportu różnych półfabrykatów i wyrobów gotowych.

Rury i profile

Jesteśmy producentem wysokiej jakości rur i profili stalowych. Produkowane przez nas wyroby znajdują szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu