Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd SZAR S.A. informuje iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 07maja 2010r – powołało pięcioosobową Radę Nadzorczą w skład której weszli: Pan Józef Aleszczyk, Pan Jarosław…

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd SZAR S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 07.05.2010r, godz. 11,00, w siedzibie Spółki. Szczegółowe informacje wraz z projektem planowanych uchwał, wzorami druków pełnomocnictw…

Jutro debiut na NewConnect

Dnia 16.02.2010r na podstawie Uchwały nr 103 /2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcje spółki SZAR S.A. zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu rynku NewConnect. Notowanych…