Rury stalowe to jeden z ważniejszych elementów konstrukcyjnych oraz kluczowy segment wielu różnych instalacji i rurociągów. Usterki rur mogą przysporzyć sporo problemów, ale ze względu na wymogi obowiązujących norm zdarzają się coraz rzadziej. Rury muszą bowiem charakteryzować się określonymi cechami i właściwościami, a dzięki standaryzacji możliwe jest dobranie odpowiedniego elementu na potrzeby konkretnej konstrukcji. Zachowanie właściwych parametrów rur jest kluczowe dla stabilności i niezawodności wykonanych z nich instalacji. Grubość ścianek definiuje możliwość pracy pod ciśnieniem, a średnica decyduje o szybkości przepływu cieczy lub przesyłu gazu. Zanim rury trafią na rynek, producent rur stalowych dokonuje testów i obliczeń oraz opisuje ich parametry w sposób zgodny z przyjętymi normami.

Normy i standardy obowiązujące wobec rur stalowych

Produkcja rur stalowych opiera się na standardach opracowanych przez różne instytucje i organizacje z całego świata, co pozwala na usprawnienie wymiany handlowej i ujednolicenie wyrobów pochodzących z różnych krajów. Normy opisujące właściwości rur stalowych to:

  • DIN – standard niemiecki obowiązujący na rynku europejskim
  • EN – standardy europejskie
  • ISO – obowiązuje w 162 krajach na świecie
  • SS – dotyczy wyrobów oznaczonych znakiem CE
  • ATSM/ASME – obowiązuje głównie w USA
  • AISI – rynek południowoamerykański
  • UNS – rynek północnoamerykański
  • BS – rynek brytyjski

W normach opisywane są kluczowe właściwości rur stalowych, co pozwala na porównanie wyrobów od różnych producentów i zakup towaru bez potrzeby oglądania. Aby wybrać odpowiednią rurę, wystarczy zapoznać się z informacjami od producenta, który ma obowiązek zdefiniować wymiary, czyli średnicę wewnętrzną i zewnętrzną oraz długość rury i grubość ścianek, a także zdefiniować gatunek stali, z którego powstała rura. Kluczowe jest także określenie tolerancji i możliwych odchyleń od norm.