Początki działalności obecnej spółki SZAR sięgają 1988 roku, kiedy to bracia Szymon i Andrzej Rurarz założyli rodzinne przedsiębiorstwo. Spółka w trakcie swojej działalności kilkakrotnie zmieniała formę prawną. Od 2008 r. jest notowana na rynku New Connect (rynek akcji GPW).