Ma zastosowanie w zakładach metalurgicznych gdzie nie można jako materiału żużlotwórczego stosować fluorytu oraz tam gdzie technologia wymaga wysokich zawartości AL2O3 w żużlu.