Produkcja materiałów węglonośnych odbywa się na bazie antracytu. Jest to surowiec o parametrach wyjątkowo korzystnych w procesach metalurgicznych ze względu na wysoką zawartość węgla, niską zawartość części lotnych i siarki. Przy zastosowaniu odpowiednich urządzeń produkcyjnych i procesów technologicznych można z niego przygotować dobrej jakości wyroby, które mają szerokie zastosowanie w procesie wytapiania płynnej stali, staliwa i żeliwa.

Oferujemy następujące rodzaje nawęglaczy i spieniaczy

 • Nawęglacze kawałkowe
  Do nawęglania stali w piecach elektrycznych łukowych podawane ze wsadem złomu stalowego. Produkowane są w zakresie różnych uziarnień od 10 do 150 mm.
 • Nawęglacze drobne
  Do nawęglania stali w kadziach stalowniczych podawane w czasie lub po spuście stali do kadzi (najczęściej o uziarnieniu 3-8 mm z antracytu o niskiej zawartości siarki, popiołu i części lotnych).

  Dla potrzeb odlewni do nawęglania żeliwa i staliwa w piecach elektrycznych indukcyjnych i łukowych (najczęściej o uziarnieniu 1-3 mm z antracytu o niskiej zawartości siarki, popiołu i części lotnych).

 • Spieniacze żużla
  Do spieniania żużla w piecach elektrycznych łukowych typu UHP i HP.