Od 2011 r. Spółka świadczy usługi przeładunkowe w Woli Baranowskiej.
Lokalizacja

Kolejowa linia nr 65 (o prześwicie torów 1520 mm), długości około 400 km biegnie od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Hrubieszów – Izov do stacji Sławków położonej 30 km od Katowic. Nowy terminal przeładunkowy jest zlokalizowany przy szerokim torze, ok. 200 km od przejścia granicznego Izov – Hrubieszów, na stacji kolejowej LHS S.A., Wola Baranowska.

Obecna infrastruktura

Teren o powierzchni 6 274,00 m2, oświetlony i dozorowany. Plac składowy utwardzony płytami betonowymi o pow. 1072 m2 z opcją poszerzenia. Tor szeroki  o długości 200 m z możliwością jednoczesnego wyładunku 15 wagonów. Sprzęt  do przeładunku (koparki, ładowarki, wózek widłowy. Urządzenia do sortowania i konfekcjonowania towarów masowych oraz punkt do przeładunku wagonów typu Hopper.

Oferta

 1. Usługi przeładunku:
  – towarów sypkich luzem
  – wyrobów stalowych
  – towarów paletyzowanych,
  – towarów w big-bagach i workach
 2. Rodzaje przeładunku w różnych relacjach:
  – wagon szerokotorowy – samochód
  – wagon szerokotorowy – plac – samochód
  – samochód – samochód
 3. Spedycja towarów w kraju i za granicą
 4. Usługi składowania, kruszenia, sortowania, mieszania, konfekcjonowania sypkich towarów masowych

Kontakt:

Kierownik ds. Transportu i Logistyki
Łukasz Kromołowski
lukasz.kromolowski@szar.pl
tel. 34/ 365-17-95 wew. 14