Struktura akcjonariatu spółki SZAR S.A.

Poniższa struktura akcjonariatu uwzględnia komunikaty otrzymane od akcjonariuszy w trybie Art. 69 Ustawy o ofercie opublikowane w systemie ESPI oraz liczbę akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej.

Kapitał akcyjny Emitenta

Seria akcjiLiczba akcjiUdział w kapitale zakładowym %Liczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów %
A40 000 0004080 000 00072,73
B20 000 0002020 000 00018,18
C10 000 0001010 000 0009,09
D40 000 0004000
SUMA100%110 000 000 100%

Wykaz akcjonariuszy posiadających znaczące pakiety akcji wg stanu na dzień 22.04.2022r

Akcjonariusz Liczba akcjiWartość nominalna jednej akcji
w PLN
Wartość nominalna akcji w PLN Procentowy udział posiadanych akcji Procentowy udział w głosach
*Szymon Rurarz16 850 0000,101 685 000,0015,32%26,32%
*Beata Rurarz-Grocholska27 900 0000,102 790 000,0025,37%50,73%
Pozostali25 250 0000,102 525 000,0022,95%22,95%
**Emisja serii D40 000 0000,104 000 000,0036,36%0%
Razem110 000 00011 000 000,00100,00%

*Akcjonariusz Szymon Rurarz i Beata Rurarz-Grocholska są osobami spokrewnionymi.

**Emisja serii D nie została w pełni opłacona, nie przysługują z niej akcje ani głosy.

Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, iż każdej akcji serii A odpowiadają dwa głosy na WZA