Terminy publikacji raportów okresowych SZAR SA w 2024 r.

Zarząd SZAR SA przedstawia terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku:

  • Raport okresowy za I kwartał 2024r – dnia 09.05.2024r
  • Raport okresowy za II kwartał 2024r – dnia 09.08.2024r
  • Raport okresowy za III kwartał 2024r – dnia 08.11.2024r
  • Raport Roczny za 2023r – dnia 19.03.2024r

Dodatkowo Emitent informuje, iż w nawiązaniu do zobowiązania Spółki dotyczącego publikacji raportu rocznego za rok 2023, w terminie nie późniejszym niż 80 dni od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy tj w dniu 20 marca 2024 r. Emitent, zgodnie z § 6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO ” Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie przekazywał raportu okresowego za IV kwartał 2023r.

 

Terminy publikacji raportów w 2021 roku:

  • raport okresowy za I kwartał 2021 – dnia 14.05.2021
  • raport okresowy za II kwartał 2021 – dnia 12.08.2021
  • raport okresowy za III kwartał 2021 – dnia 12.11.2021
  • okresowy raport roczny za 2020 – dnia 19.03.2021

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego na dzień 19.03.2021 Emitent odstępuje od publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2020.