Terminy publikacji raportów w 2021 roku:

  • raport okresowy za I kwartał 2021 – dnia 14.05.2021
  • raport okresowy za II kwartał 2021 – dnia 12.08.2021
  • raport okresowy za III kwartał 2021 – dnia 12.11.2021
  • okresowy raport roczny za 2020 – dnia 19.03.2021

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego na dzień 19.03.2021 Emitent odstępuje od publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2020.