Terminy publikacji raportów w 2019 r.

Raport roczny za 2018 r. – 2019.05.30

Raport kwartalny za I kw. 2019 r. – 2019.05.14

Raport kwartalny za II kw. 2019 r. – 2019.08.14

Raport kwartalny za III kw. 2019 r. – 2019.11.14